Yükleniyor ..

Hipnoz Nedir?

1 yıl önce 4240 Görüntülenme 3 dk okuma süresi
Hipnoz Nedir?

Hipnoz, bakışla, sözle yada birtakım yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile oluştırulan özel bir ruh hâlidir.

Bir öteki deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen bütün (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır veya aldırmazken, hipnoz icra eden kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlamış olur ve gönüllü katılımla uygular.

Hipnoterapi Nedir?


Hipnoz aracılığı ile (hipnoz sırasında) kullanılan tedavilere verilen umumi isimdir.

Hipnoz bir uyku mudur?


Hipnoz ne olursa olsun bir uyku hâli değildir. Dışarıdan bakılınca, hipnozdaki şahıs sanki derin ve huzurlu bir uykudaymış şeklinde görünür. Aynı yanlış gözlemi icra eden İskoç Doktor James Braid 1840 senesinde bu trans hâline, Eski Yunan’daki uyku tanrısı Hypnosis’tenesinlenerek hipnoz adını vermiştir. Çok kısa bir süre sonra bizzat Dr. Braid bu trans hâlinin uyku olmadığını fark etmiş ve hipnoz adının uygun olmadığını açıklamış bulunmasına rağmen, bu yerleşmiş olduğundan hipnoz adının kullanması devam edegelmiştir.

Bir kişi, tutkusu dışında zorla ya da bilincinde olmaksızın hipnoza sokulabilir mi.? 


Hayır! Bu olası değildir. Hipnoz kişinin gönüllü isteği ve katılımıyla meydana gelen bir trans hâlidir. Hipnoz yapan şahıs, hipnoza girmeyi gönüllü olarak kabul eden kişiye hipnoza girmesini sağlayacak birtakım telkinler verir. Kişi bu telkinleri uygulayarak hipnoza girer. Hipnoza girmek istemeyen bir şahıs kendisine söylenen telkinleri gerçekleştirmeyi reddedeceği için hipnoza girmez. 

Hipnozdaki kişi hipnoz yapanın bütün söylediklerini bulunduğu gibi kabul eder ve aynen uygularmı?

Hayır!Hipnoz sırasında ferdin bilgili kontrolü ortadan kalkmaz. Hipnoz icra eden bireyin söylediği her şeyi duyar, anlar, hatta yargılar. Yapması arzulanan şey ferdin toplumsal ve ahlâki değerlerine uygun değil ise kabul etmez, uygulamaz. Israr edilirse kişi hipnozdan çıkar.

Hipnoza giren bir şahıs istemediği hâlde sırlarını açıklar m.? 


Hipnozdaki kişinin bilinçli kontrolü ortadan kalkmadığı için istemediği sürece hiçbir gizemini söylemez, özel bilgileri vermez. Hipnozdaki şahıs sadece, söyleyeceği şeylerin kendisi için (örneğin hastalığının tedavisinde işe yarayacağı gibi) faydalı olacağına inanır ve hipnoz meydana getiren kişiye güvenirse sorulan sorulara cevaplar verir. 

Hipnozdan “uyanamamak” mümkün müdür?


Hipnoz bir uyku olmadığı için, uyanamamak diye bir şey olamaz. Hipnoz icra eden tabip, terapi sonucunda kişiye hipnozdan çıkacağı telkinini verdiği zaman kişi hipnozdan çıkarak gözlerini açar.

Kimler Hipnoz Yapabilir?

Çoğu ülkede, hipnoz “tıbbî bir girişim” şekilde kabul edildiği için, şov amaçlı sahne hipnozu yasaklanmıştır. Hipnoz yapma yetkisi, ancak tedavi amacıyla, hipnoz ve hipnoterapi eğitimi almış hekimler, diş hekimleri ve klinik psikologlara tanınmıştır. Bu son derecede yerinde bir uygulamadır. Çünkü hipnoz yapmak çok rahat bir uygulama olmakla beraber hipnoz aracılığı ile hastalıkların tedavisini yapmak kısaca hipnoterapi uygulamak, hipnoz bilgisinin yanı sıra söz konusu hastalıklar ve tedavileri hakkında hususi mesleki bilgileri de detaylı bilmeyi ve bu mevzuda yetkili olmayı gerektirir. 

Hekimler, hipnoterapiyi eğitimini aldıkları kendi uzmanlık alanlarında uygulamalıdırlar. Çünkü hem eğitimleri aynı zamanda hukuki yetkileri kendi uzmanlık alanlarıyla sınırlıdır. Örneğin Astım hastalığı konusunda göğüs hastalıkları uzmanı, ağrısız doğumda kadın-doğum uzmanı, cilt rahatsızlıkları konusunda dermatolog, ruhsal hastalıklarda psikiyatri uzmanı, diş çekimi ve diş eti hastalıklarında dişhekimleri hem bilgi ve yeterlilik bununla beraber hukuki şekilde yetkilidirler. Çünkü söz konusu hastalıkları hipnoterapi ile tedavi ederlerken kendi ihtisas bilgilerini hipnoz arasında uygulayacaklardır.

Hipnoz yapmayı bilmek diş hekimine panik bozukluğu’nu tedavi etme yada psikiyatri uzmanına ağrısız doğum yaptırma, radyoloji uzmanına cinsi işlev bozukluklarını tedavi konusunda yetki vermemektedir. Her deneyimli hipnoterapiyi kendi ihtisas sınırları arasında uyguladığı takdirde başarıya ulaşmış olacaktır.

Paylaş Paylaş
Yazar
Hayata dair

Sağlıklı Yaşam

Yorumlar


Hiç yorum bulunmamakta.

Facebook Yorumları