Yükleniyor ..

İnsan ve Çevre Sağlığı

2 yıl önce 10080 Görüntülenme 3 dk okuma süresi
İnsan ve Çevre Sağlığı

Genel olarak çevre sağlığı canlıların ırsi yapısı dışındaki her şeyi kapsamaktadır.

İnsan ve Çevre Sağlığı
Çevre sağlığı; insan başta olmak suretiyle tüm canlıların sağlığını doğrudan olarak etkileyen toplumsal, biyolojik, kimyasal, fizyolojik ve bazen de psikolojik etkenlerin tetkik edilmesi, niçin ve sonuçlarının araştırılması, kamu sağlığı da denilen konuların tümüdür.
Genel şekilde çevre sağlığı canlıların genetik yapısı dışındaki her şeyi kapsamaktadır.
Dünyadaki başlıca muhit sorunlarını gerçekleştiren etkenleri; içme suyu kaynaklarının kirletilmesi, güvenilir ve temiz besin sağlanamaması, sıvı ve gaz atıklar ve gürültü kirliliği benzer biçimde sıralayabiliriz. Çevre sağılığı sorunu, hangi iş grubundan olursa olsun her insanın en esas ve en ortak sorunudur. Çevre sağlığının önemi topluluğun her kesimi için geçerlidir. Bu nedenle muhit sağlığı için koruyucu önlemler artırılmalıdır. Bu da bizim çabalarımızla olabilmektedir.

Çevre sağlığı ve ekolojik ev temizliği uygulamalarında söyleyeceğimiz koruyucu önlemler ve yollar; hem sağlığımızı, hem de ekonomimizi müspet yönde etkilemektedir. Uygulayacağımız ekolojik ev temizliği — yöntemleri ile sosyal ve bireysel şekilde, daha büyük sorunların karşımıza çıkmasını engellemiş oluruz. Bunun yanında hem kendi sağlığımızı bununla beraber çevre sağlığını korumuş oluruz.

Ekolojik dengeyi bozan muhit sağlığı sorunlarını hava, toprak, gıda ve su kirliliği şekilde dört ana mevzuda toplayabiliriz. Bunlar bununla beraber birbirleriyle etkileşim içindedir. Hava ve iklim; canlıların yaşamda kalması ve üremesi mevzusuyla yakından ilişkilidir. Ama ne yazık ki günümüzde kullanılan deterjanlar, deodorantlar, oda spreyleri, mobilya cilaları, kısaca içinde zararlı kimyasal bulunan bütün ürünler havaya karışarak havayı kirletiyor.
Son zamanlarda milyonlarca şahıs dışarıdaki en o kadar da evimizdeki hava kirliliğinden dolayı başta teneffüs yolu hastalıkları olmak suretiyle oldukça çok hastalığa yakalanmaktadır. Bu bireyler evlerinde veya çalmış olduğu meslek yerlerinde oldukça sayıda fiziksel ve kimyasal tehlikelerle kafa başa kalmaktadır. Bu tehlikeleri; çamaşır suyu, amonyak, deterjan, sigara, yeni mobilya kokusu vb. şeklinde özetleyebiliriz.
Toprak yapısı ve coğrafi özellikler canlılar arasındaki bağlantıyı oluşturmakta. Aynı sürede rahatsızlık sebeplerinin ortaya çıkmasıyla da yakından ilgilidir. Toprağa bırakılan zararı olan kimyasal ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına toprak kirliliği denir. Toprak kirliliğine neden olan en önemli etkenler; endüstriyel atıklar, ziraat ilaçları, kimyasal gübreler, egzoz gazları ve evsel atıklardır.
Besin kirliliği, besinlerin üretilmeden daha tohumken GDO’larla kirletilmesi ve son tüketiciye gelene kadar hemen her aşamada kimyasal ilaçlarla kirlenmesidir.
Çevre sağlığı açısından önemli olan bir öteki konu da güvenli ve pak su kaynaklarıdır. Her yıl dünyada ortalama 4 milyon bebek ve çocuk ishalli hastalıklar nedeniyle ölmektedir. İshalli hastalıkların en temel ortaya çıkış nedeni pak su kaynaklarının yetersizliğidir. İşte bu yüzden ötürü sağlığımız için temiz su kaynaklarına haiz çıkmalıyız. Aynı sürede gündelik tercih ettiğimiz su miktarında tasarrufu elden bırakmamalıyız.

 

Paylaş Paylaş
Yazar
Hayata dair

Sağlıklı Yaşam

Yorumlar


Hiç yorum bulunmamakta.

Facebook Yorumları